1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je Barbora Petřeková (Veselá Jehlička), Cíglerova 1092/36, 198 00, Praha 9, Česká republika, IČ: 76346722 (dále jen „pořadatel“).

  1. Termín a místo konání

Soutěž bude probíhat na výstavě Prague Patchwork Meeting ve dnech 30.3. až 1.4.2012.

  1. Účastníci soutěže

Soutěžit může každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky či Slovenské republiky. (osoba mladší 18 let může soutěžit pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, tzn., že lístek do soutěže odevzdá jeho zákonný zástupce).

  1. Princip a podmínky soutěže

Úkolem soutěžícího je co nejblíže určit kolik návštěvníků zavítá na letošní veletrh Prague Patchwork Meeting. Tento tip spolu se svou emailovou adresu vyplní na lístek k tomu určený, který obdržel v místě konání veletru.

Soutěžící pro určení svého tipu nebude žádným způsobem konfrontovat organizátora veletru a zjišťovat od něj průběžný stav počtu návštěvníků.

  1. Cena pro výherce

Hlavní cena pro výherce je dárkový poukaz v hodnotě 1000Kč pro nákup v online obchodě www.veselajehlicka.cz. Platnost kupónu je 6 měsíců od jeho vydání.

  1. Určení výherce

Vyhrává soutěžící, který se nejvíce přiblíží svým tipem počtu návštěvníků, který oficiálně vyhlásí organizátor veletru v období po jeho skončení. Určení vítěze je podmíněno tímto zveřejněním. Nedojde-li z jakýchkoliv důvodů ke zveřejnění oficiálního počtu návštěvníků, bude soutěž ukončena bez určení výherce.

V případě, že se dva soutěžící přiblíží stejně, je výhra rovnoměrně rozdělena, tzn. každý dostane dárkový poukaz v hodnotě 500Kč. Obdobný postup dělení výhry platí i v případě, že se tři nebo více soutěžících přiblíží stejně.

  1. Předání výhry

Výhra bude zaslána emailem na adresu uvedenou na soutěžním lístku nejdéle do 3 týdnů od vyhlášení vítěze. Nárok na výhru zaniká jestliže soutěžící neuvedl email.

  1. Prohlášení soutěžících

Odevzdáním soutěžního lístku současně poskytuje soutěžící pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a místa bydliště, které po určení výherce sdělí pořadateli v emailu. Uveřejnění proběhne v souvislosti s prezentací výsledků této soutěže na blogu blog.veselajeh­licka.cz po skončení soutěže.

Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli soutěže, Barboře Petřekové, Cíglerova 1092/36, 198 00, Praha 9, Česká republika, IČ: 76346722 za účelem vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň účastník souhlasí se zařazením své emailové adresy do emailového newsletteru online obchodu www.veselajehlicka.cz

Pořadatel shromažďuje osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s ostatními právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat, že má právo na opravu údajů a jejich likvidaci.

Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřují souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazují se je dodržovat.

  1. Závěrečná ustanovení

Ze soutěže jsou vyloučeni vystavovatelé či zaměstnanci vystavovatele a osoby jim blízké (§ 116 občanského zákoníku) na Prague Patchwork Meetingu. V případě, že se některá z těchto osob zúčastní soutěže, bude vyloučena. Výhra v soutěži nebude předána ani v případě, kdy pořadatel zjistí porušení pravidel soutěže soutěžícím. Reklamace výher je vyloučena. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení v doručení výher zasílaných prostřednictvím emailu. V případě, že se nepodaří doručit výhru na emailovou adresu zadanou výhercem, zaniká výherci nárok na její získání.

Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž ukončit. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.veselajehlicka.cz. Tato pravidla jsou platná a účinná od 29. 3. 2012

V Praze 28. 3. 2012
Napište nám Veselá Jehlička na Facebooku Veselá Jehlička na Pinterestu Veselá Jehlička bloguje